Gwefan Newyddion y Flwyddyn

Noddwyd gan

openreach_logo_2017.png

Mae’r beirniaid yn chwilio am safle sy’n ymgysylltu â’r ymwelydd, yn arddangos cynllun o ansawdd uchel sy’n berthnasol i’r gynulleidfa darged, yn darparu arweiniad a strwythur naturiol, yn hawdd i’w defnyddio (technoleg sy’n gweithio gydag amseroedd llwytho tudalen cyflym, yn rhydd rhag dolenni sydd wedi torri ac yn gweithio ar bob porwr), yn rhyngweithiol ac yn darparu ystod eang o gynnwys - gan gynnwys, graffeg sain a fideo.

 

Rhaid i geisiadau ymwneud â safleoedd oedd ar-lein rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd fod wedi ei gynhyrchu yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i chi:

 • ddarparu dolenni i’ch gwefan ac i unrhyw straeon penodol y tynnir sylw atynt yn y cais. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hynny yn fyw, ac yn parhau’n fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gall methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • egluro mewn 300 gair pam fod eich gwefan yn haeddu ennill Gwefan Newyddion y Flwyddyn

 • gyflwyno un cais yn unig ar gyfer y categori hwn

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am:

 • ystod a pherthnasedd y cynnwys

 • ddefnydd o raffeg, sain a fideo

 • ansawdd a chywirdeb yr ysgrifennu

 • wreiddioldeb y pwnc, cyflawniad a safbwyntiau

 • fanyldeb y gohebu - ansawdd y casglu gwybodaeth, dyfnder yr ymchwil, ystod y ffynonellau

 • waith sydd yn unigryw i’r teitl

 • ddatgeliadau, ymgyrchoedd a newyddiaduriaeth ymchwiliol

 • fewnwelediad, dadansoddiad, neu archwiliad o gyd-destun y straeon

 • newyddiaduriaeth sy’n achosi newid neu sy’n cael effaith canfyddadwy (cymdeithasol, gwleidyddol, corfforaethol, trefniadol), ynghyd â thystiolaeth o’r newid hyn

 • rhwyddineb defnyddio a rhyngweithio

 • werthoedd cynhyrchu a golygu uchel

 

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.