Flog/Blog y Flwyddyn

Am y flog/blog pynciol, yn seiliedig ar newyddion, orau cyhoeddwyd rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021.

 

Mae blogiau crëwyd a rheolwyd gan unigolion, grŵp o unigolion, elusennau neu gwmnïau yn gymwys i ymgeisio. Gellir eu cyflwyno yn ysgrifenedig, yn glywedol neu ar fideo ond yn ddelfrydol yn gyfuniad o’r rhain.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd cael ei gynhyrchu yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i chi:

 • gyflwyno tair enghraifft wahanol o gofnod blog

 • ddarparu dolenni i’r cofnodion blog. Mae’n amod cystadlu bod rhaid i’r rhain fod yn fyw, ac aros yn fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau angenrheidiol. Gall methu â gwneud hyn arwain at ddiarddeliad.

 • gyflwyno un cais yn unig ar gyfer y categori hwn

 • ddarparu datganiad cefnogi (uchafswm 300 o eiriau) yn esbonio eich dull o flogio/blogio.

 

Bydd beirniaid yn edrych am:

 • waith sydd yn bynciol gyda phwyslais ar newyddion a materion cyfoes

 • gynnwys sydd â mewnwelediadau, sylwebaeth a safbwyntiau gwreiddiol wedi eu dadlau’n ddarbwyllol

 • waith sy’n unigryw i’r teitl

 • ddatgeliadau, ymgyrchoedd a newyddiaduriaeth ymchwiliol

 • fewnwelediad, dadansoddiad, neu archwiliad o gyd-destun y straeon

 • newyddiaduriaeth sy’n achosi newid neu sy’n cael effaith canfyddadwy (cymdeithasol, gwleidyddol, corfforaethol, trefniadol), ynghyd â thystiolaeth o’r newid hyn

 • gyflwyniad o ddeunydd drwy gyfuniad o ysgrifen, deunydd clywedol, fideo, graffeg

 • ddolenni i, a defnydd o, blatfformau cyfryngau cymdeithasol

 • arddull - defnydd o iaith, llais unigryw, defnydd effeithiol o hanesynnau a dyfyniadau

 • strwythur a rhwyddineb defnydd - dyluniad a delweddau

 • awdurdod - tystiolaeth o flogio’n rheolaidd ac ennyn ymateb cynulleidfa

 

​Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.