Gwobr Ed Townsend

Myfyriwr Newyddiadurwr y Flwyddyn

Noddwyd gan

NUJ.jpg

Am y tair erthygl, stori newyddion neu gyfres unigol wedi ei chynllunio o erthyglau neu straeon newyddion orau gan newyddiadurwr a oedd mewn addysg lawn amser a ymddangosodd mewn print, ar-lein neu darlledwyd rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Awst 2021.

 

Caniateir cyhoeddiadau myfyrwyr megis papur newydd neu sianel myfyrwyr. Ni ddylai unrhyw gyfres a gyflwynir fod yn fwy na thair eitem.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd cael ei gynhyrchu yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i chi:

 • gyflwyno straeon a ymddangosodd mewn print fel PDFs o’r tudalen(nau) yr ymddangoson nhw arno/arnynt

 • ddarparu dolenni ar gyfer straeon ar-lein. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hyn yn fyw ac yn parhau’n fyw tan ddiwedd Mawrth 2022. Sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gallai methu â gwneud hyn arwain at waharddiad.

 • lwytho gwaith radio a theledu i fyny i YouTube, a chynnwys y dolenni, neu ddarparu dolen i wefan lle gellir gwylio neu wrando ar y gwaith. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hyn yn fyw ac yn parhau’n fyw tan ddiwedd Mawrth 2022. Sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gallai methu â gwneud hyn arwain at waharddiad.

 • gyflwyno un cais yn unig ar gyfer y categori hwn

 • ddarparu datganiad gefnogi (300 gair mwyafswm), yn esbonio’ch gwaith a sut fe’i cafwyd/cynhyrchwyd

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am:

 • dystiolaeth o ddeall newyddion a thechnegau casglu newyddion

 • ddefnydd o iaith

 • ddechrau sy’n cymell a dawn dweud stori

 • ddefnydd o ystod o blatfformau amlgyfrwng a graffeg i fwyhau a datblygu’r stori

 • strwythur a threfnu da

 • ymchwil a defnydd effeithiol o ddyfyniadau

 • gywirdeb a thegwch

 • safbwyntiau cryf, diddorol neu greadigol

 

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.

 

Crëwyd Gwobr Ed Townsend ar gyfer Myfyriwr y Flwyddyn er cof am aelod o bwyllgor Elusen y Newyddiadurwyr a chwaraeodd ran bwysig iawn mewn ailsefydlu Gwobrau Cyfryngau Cymru.