Newyddiadurwr Chwaraeon y Flwyddyn

Noddwyd gan

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

cardiff university logo.jpg

Am y tair stori newyddion chwaraeon orau, neu un gyfres o straeon chwaraeon a ymddangosodd mewn print, ar-lein neu a gafodd eu darlledu rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021. Ni ddylai unrhyw gyfres a gyflwynir fod yn fwy na thair erthygl.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd cael ei gynhyrchu yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i chi:

 • gyflwyno straeon a ymddangosodd mewn print fel PDFs o’r tudalen(nau) yr ymddangoson nhw arno/arnynt

 • ddarparu dolenni ar gyfer straeon ar-lein. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hyn yn fyw, ac yn parhau yn fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gallai methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • lwytho gwaith radio a theledu i fyny i YouTube, a chynnwys y dolenni, neu ddarparu dolenni i wefan ble gellir gwylio neu wrando ar eich gwaith. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hyn yn fyw, ac yn parhau yn fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gallai methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • gyflwyno un cais ar gyfer y categori hwn

 • ddarparu datganiad cefnogi (mwyafswm 300 gair) yn esbonio’ch gwaith a sut fe’i cafwyd/cynhyrchwyd

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am:

 • ohebu, sylwebaeth a chyflwyno o ansawdd uchel, sy’n arddangos dealltwriaeth o’r gynulleidfa darged

 • fewnwelediad a dadansoddiad

 • gynnwys sy’n unigryw i’r teitl

 • gryfder cyfweliadau

 • ddefnydd o ystod o blatfformau amlgyfrwng a graffeg i fwyhau a datblygu’r stori

 • sain atmosfferig (radio­)

 • arddull ysgrifennu/cyflwyniad

 • adeiladwaith a strwythur stori

 • ddefnydd da o ddyfyniadau/clipiau

 • dystiolaeth o wybodaeth gref am chwaraeon

 

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.