Gwobr am Gyfraniad Eithriadol

Bydd y wobr hon yn mynd i’r sawl y mae Pwyllgor Elusen y Newyddiadurwyr yng Nghymru’n credu sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’r diwydiant cyfryngau yng Nghymru. Caiff enw’r enillydd ei gyhoeddi ar noson y gwobrau ac ni allwch wneud cais ar gyfer y categori hwn.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

Dilynwch ni ar Twitter @W_M_A

E-bostiwch ni wma@spencerdavid.co.uk

Ffôn 07502 575780

 

Elusen y Newyddiadurwyr yw enw gweithredu’r Newspaper Press Fund ac mae’n elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (208215) a’r Alban (SC042405)


© 2018 Gwobrau Cyfryngau Cymru | Adeiladwyd gan Spencer David