Gwobr am Gyfraniad Eithriadol

Bydd y wobr hon yn mynd i’r sawl y mae Pwyllgor Elusen y Newyddiadurwyr yng Nghymru’n credu sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’r diwydiant cyfryngau yng Nghymru. Caiff enw’r enillydd ei gyhoeddi ar noson y gwobrau ac ni allwch wneud cais ar gyfer y categori hwn.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.