noddwyr

Nid bendith yn unig yw'r rhyddid i lefaru, ond y sail i ddemocratiaeth - nid rhodd yn unig ond gwarant o ryddid a diogelwch - nid braint yn unig ond diogelwch y bobl rydd.”


William Randolph Hearst

1863-1951

Rob Dwight o Camelot yn cyflwyno Jenny Rees, BBC Cymru Wales, gyda’r Wobr Newyddiadurwr Newyddion Teledu 2019 dan olwg y cyflwynwyr Lucy Owen a Jonathan Hill

Trefnir Gwobrau Cyfryngau Cymru gan Spencer David ar ran Elusen y Newyddiadurwyr yng Nghymru gyda chefnogaeth hael amryw o noddwyr a phartneriaid.

PRIF NODDWR
Camelot Blue Logo_RGB.jpg
NODDWR
I holi am gyfleoedd nawdd, cysylltwch â billjenkins@spencerdavid.co.uk

Dilynwch ni ar Twitter @W_M_A

E-bostiwch ni wma@spencerdavid.co.uk

Ffôn 07502 575780

 

Elusen y Newyddiadurwyr yw enw gweithredu’r Newspaper Press Fund ac mae’n elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (208215) a’r Alban (SC042405)


© 2018 Gwobrau Cyfryngau Cymru | Adeiladwyd gan Spencer David