noddwyr

Nid bendith yn unig yw'r rhyddid i lefaru, ond y sail i ddemocratiaeth - nid rhodd yn unig ond gwarant o ryddid a diogelwch - nid braint yn unig ond diogelwch y bobl rydd.”


William Randolph Hearst

1863-1951

Rob Dwight o Camelot yn cyflwyno Jenny Rees, BBC Cymru Wales, gyda’r Wobr Newyddiadurwr Newyddion Teledu 2019 dan olwg y cyflwynwyr Lucy Owen a Jonathan Hill

Trefnir Gwobrau Cyfryngau Cymru gan Spencer David ar ran Elusen y Newyddiadurwyr yng Nghymru gyda chefnogaeth hael amryw o noddwyr a phartneriaid.

PRIF NODDWR
Camelot Blue Logo_RGB.jpg
NODDWR
https://www.grayling.com/uk/en/regio
https://www.grayling.com/uk/en/regio
I holi am gyfleoedd nawdd, cysylltwch â billjenkins@spencerdavid.co.uk