WMA 2022 Text Logo.jpg

Y CATEGORÏAU

Mae'r Gwobrau, sydd am ddim i ymgeisio amdanynt, yn dathlu a hyrwyddo newyddiaduraeth heb ei ail yng Nghymru - gwaith a gynhyrchwyd yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru, gan newyddiadurwyr, ffotograffwyr a gweithredwyr camera.

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am geisiadau yn Gymraeg neu'n Saesneg sydd yn gymhellgar, dadlennol, o fudd i’r cyhoedd, yn llawn gwybodaeth, unigryw, neu'n ddifyr.

 

Bydd y beirniaid yn ystyried y lefel o sgil newyddiadurol, proffesiynoldeb ac ymdrech a ddefnyddir wrth ddadlennu gwybodaeth newydd, neu’r ymdrechion (moesegol a chyfreithiol) a wnaed gan y newyddiadurwyr wrth greu eu stori.

 

Trefnir y gwobrau gan Spencer David gyda chefnogaeth hael amryw o noddwyr a phartneriaid ar ran Elusen y Newyddiadurwyr yng Nghymru, y brif elusen ar gyfer newyddiadurwyr mewn angen, sy'n helpu’r newyddiadurwyr a'r rhai sy'n ddibynnol arnynt drwy gynnig cyngor, grantiau a mathau eraill o gymorth ariannol.

 

 

 

Dylech sicrhau eich bod yn darllen ac yn bodloni’r meini prawf ar gyfer pob categori rydych yn gwneud cais amdano. Mae’n hollbwysig eich bod yn dilyn y rheolau, oherwydd gall peidio â gwneud hynny arwain at ddiystyru eich cais.

Ffotograffydd y Flwyddyn

Noddwyd gan Natasha Hirst Photography

 

Gweithredwr Camera’r Flwyddyn

Noddwyd gan Celf

 

Newyddiaduraeth Gymunedol Annibynnol y Flwyddyn

Noddwyd gan ITV Cymru Wales

 

Newyddiadurwr Papur Newydd y Flwyddyn

 

Newyddiadurwr Clywedol y Flwyddyn

Noddwyd gan Journalists' Charity

 

Newyddiadurwr Teledu’r Flwyddyn

Noddwyd gan Spencer David

 

Newyddiadurwr Gwleidyddol y Flwyddyn

 

Newyddiadurwr Arbenigol y Flwyddyn

Noddwyd gan Llywodraeth Cymru

 

Awdur Nodwedd y Flwyddyn

Noddwyd gan S4C

 

Newyddiadurwr Chwaraeon y Flwyddyn

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Gwobr Ed Townsend Myfyriwr Newyddiadurwr y Flwyddyn

Noddwyd gan National Union of Journalists

 

Flog/Blog y Flwyddyn

 

Cylchgrawn y Flwyddyn

Noddwyd gan Journalists' Charity

 

Papur dyddiol/dydd Sul y Flwyddyn

Noddwyd gan Cowshed Communication

 

Papur Wythnosol y Flwyddyn

 

Gwefan Newyddion y Flwyddyn

Noddwyd gan Openreach

 

Colofnydd y Flwyddyn

Noddwyd gan Mercure Holland House Hotel

Rhaglen Deledu Newyddion a Materion Cyfoes y Flwyddyn

 

 

Rhaglen Glywedol Newyddion a Materion Cyfoes y Flwyddyn

Noddwyd gan Cleartech

 

Newyddiadurwr Ifanc y Flwyddyn

Noddwyd gan NUJ Training Wales

 

Newyddiadurwr y Flwyddyn

Noddwyd gan Camelot

Gwobr am Gyfraniad Eithriadol

Datganiad Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol Gwobrau Cyfryngau Cymru Elusen y Newyddiadurwyr

Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais, byddwn yn cadw eich manylion cyswllt at ddibenion gweinyddu’r gwobrau yn unig. Ni fyddwn yn rhannu eich data personol gydag unrhyw sefydliadau trydydd parti ac eithrio’r beirniaid enwebedig a benodwyd gennym i feirniadu’r cynigion.

 

Hoffem ddefnyddio eich ddata o bryd i’w gilydd i anfon gwybodaeth atoch drwy e-bost sy’n berthnasol i’r Gwobrau, e.e. ynghylch dyddiadau cau, manylion y seremoni wobrwyo ac ati.

 

Trwy gyflwyno eich cais, rydych yn rhoi eich cydsyniad ar gyfer cadw a defnyddio eich data yn y modd hwn.

 

Gallwch dynnu eich cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg trwy anfon neges e-bost at wma@spencerdavid.co.uk