Dilynwch ni ar Twitter @W_M_A

E-bostiwch ni wma@spencerdavid.co.uk

Ffôn 07502 575780

 

Elusen y Newyddiadurwyr yw enw gweithredu’r Newspaper Press Fund ac mae’n elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (208215) a’r Alban (SC042405)


© 2018 Gwobrau Cyfryngau Cymru | Adeiladwyd gan Spencer David

CROESO

Nid bendith yn unig yw'r rhyddid i lefaru, ond y sail i ddemocratiaeth - nid rhodd yn unig ond gwarant o ryddid a diogelwch - nid braint yn unig ond diogelwch y bobl rydd.”


William Randolph Hearst

1863-1951

Gilbert John
Gwobr am Gyfraniad Eithriadol 2019

@HirstPhotos

 

Mae’r Gwobrau rhad-ac-am-ddim-i-ymgeisio yn dathlu a hyrwyddo newyddiaduriaeth wych yng Nghymru - gwaith cynhyrchwyd yng Nghymru ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru gan newyddiadurwyr, ffotograffwyr a gweithredwyr camera.

 

Bydd y Gwobrau - cefnogwyd eleni gan brif noddwr Camelot - yn cael eu cyflwyno yng Nghaerdydd ar 20 Mawrth 2020 mewn seremoni arweiniwyd gan gyflwynydd BBC Cymru Wales Lucy Owen a Jonathan Hill, ITV Cymru Wales.

Trefnwyd y Gwobrau ar ran Elusen y Newyddiadurwyr gan Spencer David. Y noddwyr eraill yw Aston Martin, Prifysgol Caerdydd, ITV Cymru Wales, Grayling, Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr, Openreach, S4C Clic, Prifysgol De Cymru, Llywodraeth Cymru a Western Power Distribution.

Mae cefnogaeth bellach wedi dod oddi wrth Celf Creative, Cleartech Live, Ffotograffiaeth Natasha Hirst a Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd.

Gwaith cymwys yw unrhyw beth wedi ei gyhoeddi neu ddarlledu rhwng 1 Hydref 2018 a 30 Medi 2019.

Gwaith cymwys ar gyfer y Categori Myfyriwr Newyddiadurwr y Flwyddyn yw dim ond gwaith cynhyrchwyd gan fyfyriwr pan yn addysg llawn amser, ac ymddangosodd rhwng 1 Mawrth 2018 a 31 Awst 2019 mewn print, cylchgrawn, ar-lein neu ddarlledu.

Trefnwyd Gwobrau Cyfryngau Cymru i godi pres ar gyfer Elusen Newyddiaduron Cymru sy’n helpu newyddiadurwyr a’u dibynyddion gyda chyngor, grantiau a ffurfiau eraill o gymorth ariannol.

Caiff Gwobrau Cyfryngau Cymru eu beirniadu gan newyddiadurwyr profiadol ac uchel eu parch sy’n gwbl annibynnol ar drefnwyr y Gwobrau ac Elusen y Newyddiadurwyr. 

Trefnir y Gwobrau gan Spencer David gyda chymorth hael amrywiaeth o noddwyr a phartneriaid.

Mae’r Gwobrau yn codi arian ar gyfer Elusen y Newyddiadurwyr yng Nghymru sy’n eu helpu newyddiadurwyr a’u dibynyddion trwy roi cyngor, grantiau a mathau eraill o gymorth ariannol.

Mae Gwobrau Cyfryngau Cymru yn awr wedi cau ar gyfer ceisiadau ac mae'r beirniadu ar y gweill.

Gwobrau Cyfryngau Elusen Newyddiaduron Cymru 2020