CROESO

Nid bendith yn unig yw'r rhyddid i lefaru, ond y sail i ddemocratiaeth - nid rhodd yn unig ond gwarant o ryddid a diogelwch - nid braint yn unig ond diogelwch y bobl rydd.”


William Randolph Hearst

1863-1951

Gilbert John
Gwobr am Gyfraniad Eithriadol 2019

@HirstPhotos

Gwobrau Cyfryngau Elusen Newyddiaduron Cymru 2020 

P R I F   N O D D W R

Llongyfarchiadau!

 

Mae'r rhestr fer ar gyfer y Gwobrau Cyfryngau Elusen Newyddiaduron

Cymru 2020 wedi'i chyhoeddi.

 

Mae 35 o feirniaid annibynnol y gystadleuaeth wedi gwneud eu dewis o'r 240 o geisiadau a dderbyniwyd eleni gan newyddiadurwyr print, ar-lein, radio a theledu unigol ac o bapurau newydd, gwefannau a darlledwyr.

 

Nid yw'r rhestr fer yn nhrefn teilyngdod.

 

 

Cylchgrawn y Flwyddyn

Noddwyd gan Journalists’ Charity

Swansea Bay Business Life

Weekend Magazine, Western Mail

Wales Business Insider

The Business

 

Gweithredwr Camera’r Flwyddyn

Noddwyd gan Celf Creative

James Harries, ITV  Cymru Wales

Max Evans, BBC Cymru Wales

Geraint Thomas, BBC Cymru Wales

 

Newyddiaduraeth Gymunedol y Flwyddyn

Noddwyd gan ITV Cymru Wales

Grangetown Community News

Caerphilly Observer

Cwmbran Life

 

Awdur Nodwedd y Flwyddyn

Noddwyd gan S4C Clic

Anna Lewis, Wales Online

Will Hayward, Media Wales

Kitty Corrigan, Country Living magazine

Estel Farell-Roig , Wales Online

Robert Harries, Wales Online

 

Colofnydd y Flwyddyn

Noddwyd gan Gwesty Mercure

Lynne Barrett-Lee, Western Mail

Carolyn Hitt, Western Mail

Professor Laura McAllister, Western Mail

Matthew Paul, Pembrokeshire Herald

 

Ffotograffydd y Flwyddyn

Noddwyd gan Natasha Hirst Photography

Rob Browne, Media Wales

Matthew Lofthouse, Y Clwb Pêl Droed

Ian Cooper, North Wales Daily Post

Jonathan Myers, South Wales Evening Post

Chris Fairweather, Huw Evans Picture Agency

 

Flog/Blog y Flwyddyn

Noddwyd gan Liberty Marketing

Welsh Rugby Podcast

Dai Sport

Cardiff Rugby Web

Gourmet Gorro

 

Newyddiadurwr Papur Newydd y Flwyddyn

Noddwyd gan Prifysgol De Cymru

Kelly Williams, Daily Post

Chris Pyke, Media Wales

Cathy Owen, Media Wales

Liz Perkins, South Wales Evening Post

Mari Jones, Daily Post

Marcus Hughes, Wales Online

 

Newyddiadurwr Clywedol y Flwyddyn

Noddwyd gan Journalists’ Charity

Stephen Fairclough, BBC Cymru Wales

Colette Hume, BBC Cymru Wales

Kayley Thomas, BBC Cymru Wales

 

Newyddiadurwr Teledu’r Flwyddyn

Noddwyd gan NUJ Training Wales

Nick Hartley, BBC Cymru Wales

Hannah Thomas, ITV Cymru Wales

James Crichton-Smith, ITV Cymru Wales

Geraint Thomas , BBC Cymru Wales

Rob Osborne, ITV Cymru Wales

 

Gwefan Newyddion y Flwyddyn

Noddwyd gan Openreach

ITV Cymru Wales

Wales Online

Caerphilly Observer

Leader Live

North Wales Live

 

Papur dyddiol/dydd Sul y Flwyddyn

Noddwyd gan Western Power Distribution

Western Mail

South Wales Echo

Daily Post

The Leader

 

Papur Wythnosol y Flwyddyn

Noddwyd gan Western Power Distribution

Powys County Times

Cambrian News

Western Telegraph

 

Newyddiadurwr Arbenigol y Flwyddyn

Noddwyd gan Llywodraeth Cymru

Estel Farell-Roig , Wales Online

Caleb Spencer, BBC Cymru Wales

Liz Day, Media Wales

Geraint Thomas , BBC Cymru Wales

Aled Dyfed Scourfield, BBC Cymru Wales

Abbie Wightwick, Media Wales

 

Newyddiadurwr Gwleidyddol y Flwyddyn

Noddwyd gan Grayling

Mark Hutchings, BBC Cymru Wales

Will Hayward, Media Wales

Martin Shipton, Media Wales

Owain Phillips, ITV Cymru Wales

 

Rhaglen Glywedol Newyddion a Materion Cyfoes y Flwyddyn

Noddwyd gan Cleartech Live

Manylu, BBC Radio Cymru

Post Cyntaf, BBC Radio Cymru

Eye on Wales: Contaminated Blood, BBC Radio Wales

 

Newyddiadurwr Chwaraeon y Flwyddyn

Noddwyd gan Prifysgol Caerdydd

Carolyn Hitt, Western Mail

Paul Abbandonato, Media Wales

Simon Thomas, Wales Online

Fraser Watson, Western Telegraph

Tom Coleman, Media Wales

Dafydd Pritchard, BBC Cymru Wales

 

Gwobr Ed Townsend Myfyriwr Newyddiadurwr y Flwyddyn

Noddwyd gan National Union of Journalists

Daniel Bevan, Prifysgol De Cymru

Peter Gillibrand, Prifysgol Caerdydd

Greg Caine, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Nest Jenkins, Prifysgol Caerdydd

 

Rhaglen Deledu Newyddion a Materion Cyfoes y Flwyddyn

Noddwyd gan Spencer David

Code Blue: Murder, MultiStory Media Cymru for ITV

Y Byd ar Bedwar, S4C

BBC Wales Investigates, BBC Cymru Wales

Wales This Week: Who Cares?, ITV Cymru Wales

 

Newyddiadurwr Ifanc y Flwyddyn

Noddwyd gan Aston Martin

Ben James, Wales Online

Elen Hannah Davies, ITV Cymru Wales

Marcus Hughes, Wales Online

Anna Lewis, Wales Online

 

 

Bydd y Gwobrau’n cael eu cyflwyno mewn seremoni tei du mawreddog yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd, ar 20 Mawrth 2020 a chyflwynydd BBC Cymru Wales Lucy Owen a Jonathan Hill, ITV Cymru Wales bydd y gwestywyr ar y noson.

 

Prif godwr pres Cymreig ar gyfer Elusen y Newyddiadurwyr yw’r noson. Mae’r elusen yn cefnogi newyddiadurwyr mewn angen sy’n gweithio ac sydd wedi ymddeol gyda chyngor, grantiau a ffurfiau arall o gymorth ariannol. Bydd y noson yn cynnwys derbyniad gwin pefriog, pryd tair gwrs, cyflwyniad y gwobrau a digon o gyfle i gymdeithasu a rhwydweithio gyda chydweithwyr o hyd a lled Cymru gyda bar hwyr tan 1.00yb.

 

Rydym yn gobeithio’n fawr byddwch yn gallu ymuno â ni gyda’ch cyfeillion a chydweithwyr ar gyfer noson i ddathlu newyddiaduriaeth o ansawdd uchel yng Nghymru.

 

Dim ond £90 yw tocyn safonol, ac mae byrddau o 10 yn £875. Mae ymgeiswyr ar y rhestr fer ar gyfer categorïau Gwasanaeth Newyddion Cymunedol Annibynnol y Flwyddyn a Newyddiadurwr Myfyriwr y Flwyddyn Ed Townsend YN UNIG yn gymwys ar gyfer UN tocyn y cais am bris gostyngedig o £58.

 

I brynu eich tocynnau, cliciwch YMA

 

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld.

 

 

Trefnwyd Gwobrau Cyfryngau Cymru ar ran Elusen y Newyddiadurwyr gan Spencer David gyda chefnogaeth Camelot, ein prif noddwr am y tro cyntaf. Noddwyr eraill yw Aston Martin, Prifysgol Caerdydd, Grayling, ITV Cymru Wales, Liberty, Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr, NUJ Training Wales, Openreach, S4C Clic, Prifysgol De Cymru, Llywodraeth Cymru a Western Power Distribution.

 

Mae cefnogaeth bellach wedi dod oddi wrth Celf Creative, Cleartech Live, Ffotograffiaeth Natasha Hirst, a Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd.

Caiff Gwobrau Cyfryngau Cymru eu beirniadu gan newyddiadurwyr profiadol ac uchel eu parch sy’n gwbl annibynnol ar drefnwyr y Gwobrau ac Elusen y Newyddiadurwyr. 

Trefnir y Gwobrau gan Spencer David gyda chymorth hael amrywiaeth o noddwyr a phartneriaid.

Mae’r Gwobrau yn codi arian ar gyfer Elusen y Newyddiadurwyr yng Nghymru sy’n eu helpu newyddiadurwyr a’u dibynyddion trwy roi cyngor, grantiau a mathau eraill o gymorth ariannol.

GWOBRAU CYFRYNGAU CYMRU 2020 - 30 EBRILL 2021

 

Yng ngoleuni sefyllfa bresennol y coronafeirws, mae Pwyllgor Cymru o Elusen y Newyddiadurwyr wedi penderfynu ei bod yn anffodus y bydd yn rhaid iddi ohirio seremoni Wobrwyo Cyfryngau Cymru 2020 a drefnwyd ar gyfer y Dydd Gwener 6 Tachwedd yng Ngwesty Holland House, Caerdydd.

Mae dyddiad newydd ar gyfer seremoni wobrwyo 2020 wedi'i bennu ar gyfer dydd Dydd Gwener 30 Ebrill 2021 yn yr un lleoliad. Bydd pob tocyn a drefnwyd yn wreiddiol ar gyfer y digwyddiad dydd Gwener hwn yn cael ei anrhydeddu ac yn parhau i fod yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd, felly nid oes angen gweithredu. Fodd bynnag, os bydd unrhyw unigolyn yn gwybod na fydd yn gallu bod yn bresennol ar y dyddiad newydd, cysylltwch â wma@spencerdavid.co.uk i drefnu ad-daliad.

Os ydych wedi archebu ystafelloedd i aros yn y Holland House ar nos Wener, cysylltwch a'r gwesty yn uniongyrchol.

Dilynwch ni ar Twitter @W_M_A

E-bostiwch ni wma@spencerdavid.co.uk

Ffôn 07502 575780

 

Elusen y Newyddiadurwyr yw enw gweithredu’r Newspaper Press Fund ac mae’n elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (208215) a’r Alban (SC042405)


© 2018 Gwobrau Cyfryngau Cymru | Adeiladwyd gan Spencer David