BEIRNIAID

Mae Gwobrau Cyfryngau Cymru yn cael eu beirniadu gan uwch-newyddiadurwyr uchel eu parch, sy'n gwbl annibynnol o drefnwyr y Gwobrau ac Elusen y Newyddiadurwyr.

Hoffai’r trefnwyr ddiolch o galon iddynt i gyd am eu hamser a’u hymroddiad.

Jonathan Grun

Cadeirydd - Golygydd emeritws, Press Association

 

Barry Jones

Cyfarwyddwr cwmni hyfforddi ac ymgynghori BMJ Media yn dilyn 40 mlynedd fel newyddiadurwr teledu, radio a phapurau newydd gan gynnwys North Wales Weekly News, Liverpool Daily Post, ITV a BBC

 

Charlotte Nicol

Cynhyrchydd a darlledwr chwaraeon BBC Five Live, BBC TV a ITV Sports

 

Chris Dennis

Darlledwr chwaraeon, BBC Radio, 5 Live, BBC TV

 

Dafydd Rees

Pennaeth teledu, Bloomberg, Ewrop, Dwyrain Canol ac Asia         

 

Dan Mason

Arbenigwr cyfryngau'r rhyngrwyd                            

 

David Thomas

Darlledwr a hyfforddwr

 

Elis Owen

Cyn-gyfarwyddwr cenedlaethol, ITV Wales, pennaeth comisiynu BBC Cymru

 

Emma Hoskyns

Golygydd newyddion, ITN           

 

Emma Meese

Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd        

 

Geoff Mayor

Cyn golygydd lluniau, Central Television a Carlton Television; cynrychiolodd Daily Mirror, Scottish Daily Record a’r Sunday Mirror yn yr Unol Daleithiau

Gerry Keighley

Treuliodd Gerry 40 mlynedd yn newyddiaduriaeth, yn dal swyddi uwch ar bapurau newydd yn Newcastle, Bedford a Reading, a golygodd y South Wales Argus am 18 mlynedd cyn ymddeol. Yna aeth ymlaen i weithio gydag Age Cymru fel swyddog ymgyrchoedd am dair blynedd, ac mae rŵan yn mwynhau golff a mynd ar wyliau gyda’i wraig Pam

 

Glenn Edwards

Cyn Ffotograffydd Gwasg y Flwyddyn yn y Deyrnas Unedig a chyfrannwr rheolaidd i The Independent a’r Independent on Sunday gyda 25 blwyddyn o brofiad yn darparu comisiynau ar gyfer papurau newydd, cylchgronau a Sefydliadau Anllywodraethol

Glyn Mon Hughes

Newyddiadurwr, cerddor ac athro llawrydd. Cyn uwch ddarlithydd yn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Gweithiodd ar gyfer y BBC, ystod o bapurau newydd ac yng Nghysylltiadau Cyhoeddus

 

Gwenno Ffrancon

Pennaeth adran Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe

 

Jill Palmer

Cyn-ohebydd meddygol, Daily Mirror     

 

Joe Towns

Darlithydd yn Ysgol Chwaraeon Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn gynt gyda BBC Sport, Sky Sports, IMG, Eurosport a’r South Wales Evening Post

 

John Crowley

Newyddiadurwr am 20 mlynedd sydd wedi gweithio i The Daily Telegraph, The Daily Mail a The Wall Street Journal. Rŵan yn gweithio fel newyddiadurwr llawrydd

John Curzon

Bu John yn gweithio yn newyddiaduriaeth am 50 mlynedd, yn cychwyn yn y Western Mail cyn symud i BBC Cymru Wales lle'r oedd yn olygydd newyddion teledu a radio iaith Saesneg, cyn ymuno â HTV lle'r oedd yn olygydd newyddion. Symudodd i Avid Technology gan deithio ledled y byd yn cyflwyno newyddiadurwyr i dechnoleg newydd cyn mynd i Ysgol Newyddiaduriaeth Bryste ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ble mae’n gweithio fel uwch ddarlithydd mewn newyddiaduriaeth darlledu

 

John Williams

Cyn-bennaeth cyfathrebu, Undeb Rygbi Cymru, cyn-bennaeth newyddion, ITV Wales

 

Keith Edwards

Dechreuodd gyrfa Keith Edwards gydag ITN ym 1979 yn danfon ffilm cyn symud i’r ystafell newyddion fel cynorthwyydd golygu ffilm y flwyddyn ganlynol. Yna gweithiodd yn yr adran recordydd tap fideo ac fel golygydd casglu newyddion yn electronig. Roedd yn un o’r dynion camera/golygyddion cyntaf yn y wlad a gweithiodd o gwmpas y byd cyn ymddeol ym Mawrth 2019 ar ôl 40 mlynedd gydag ITN                            

 

Ken Rees

Cyn ysgrifennydd sgriptiau, gohebydd a darlledwr newyddion gyda HTV Wales a Northern Reporter, Gohebydd Washington ITN, a Rheolwr Newyddion a Materion y Dydd yn HTV. Newyddiadurwr Teledu'r Flwyddyn RTS. Washington Correspondent at ITN, and Controller of News and Current Affairs at HTV. RTS TV Journalist of the Year

 

Laura Watts

Watts Where Media, darlledwr a chynhyrchydd, Red Dragon, BBC Sport

 

Nadene Ghouri 

Newyddiadurwraig lawrydd, awdur a darlledwraig; cyn-ohebyddr BBC ac Al Jazeera English

                               

Non Williams

Darlithydd mewn cyfryngau digidol, Prifysgol Abertawe                 

 

Paul Calverley

Cyn cynhyrchydd gweithredol yn Channel 4, Channel 5, ITV ac S4C a chynhyrchydd ar Cook Report ITV

 

Peter Brookes

Cyn golygydd newyddion TVam, Central ITV a Meridian TV. Golygydd newyddion nos y papur newydd Today ac yn ddiweddar cyfarwyddwr rheoli Manchester United TV

 

Richard Savill

Cyn-ohebydd Iwerddon a Gorllewin Lloegr, Daily Telegraph

 

Robert Campbell

Darlithydd ac ymchwilydd newyddiaduriaeth Prifysgol De Cymru a cyn is-olygydd ar deitlau  rhanbarthol a chenedlaethol. Canmoliaeth uchel yng nghategori colofnydd y flwyddyn yng Ngwobrwyon Prydeinig y Wasg Ranbarthol 2017 am ei waith ar y Western Daily Press

 

Shirley Lewis

Darlithydd newyddiaduraeth a ddarlledir, cyn-bennaeth Swyddfa Sky News Northern

 

Sian Lloyd

Darlithydd yn Ysgol Newyddiaduriaeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd, cyn newyddiadurwr ITV a dirprwy olygydd cyfres materion cyfoes S4C ‘Y Byd ar Bedwar’

Spencer Feeny

40 mlynedd o brofiad yn y wasg ranbarthol Brydeinig, gan gynnwys fel golygydd y Llanelli Star, The Citizen yng Nghaerloyw, y South Wales Evening Post yn Abertawe, yn ogystal â swyddi golygyddol uwch  ar The Sentinel (Stoke on Trent) a’r Express & Echo (Exeter). Gwasanaethodd ar y Comisiwn Cwynion Gwasg, a chynrychiolodd papurau newydd Cymru yn Ymchwiliad Leveson

 

Tim Gordon

Cyn golygydd South Wales Echo, WalesOnline, Wales On Sunday a golygydd nos y Western Mail. Gweithiodd ar y ddesg newyddion a rhaglenni materion defnyddwyr ar gyfer ITV Cymru. Ar hyn o bryd yn bennaeth cyfathrebu a materion allanol yng Nghyngor Caerdydd

Tira Shubart

Cynhyrchydd teledu llawrydd rhyngwladol

 

Tweli Griffiths

Cyn gohebydd a chynhyrchydd materion cyfoes sydd wedi ennill gwobrwyon