croeso

Gwobrau Cyfryngau Cymru 2022

Dyddiadau allweddol i’ch dyddiadur

Bydd Gwobrau Cyfryngau Cymru 2022 Elusen y Newyddiadurwyr yn agor am geisiadau o ddydd Mercher 13 Hydref 2021 – felly nawr yw’r amser i ddechrau meddwl am eich cais.

Bydd manylion llawn ar gael yma o 13 Hydref.

Rydyn ni’n edrych am waith a fydd wedi ymddangos rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi eleni, 2021. Felly edrychwch yn ôl drwy eich archifau – a pheidiwch ag anghofio bod rhai misoedd ar ôl o hyd i chi greu’r darn yna i gipio’r wobr! Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 12 Tachwedd.

 

Unwaith eto, mae’r Gwobrau – sy’n derbyn ceisiadau am ddim – yn cael eu cefnogi gan ein prif noddwr, Camelot, ac maent yn dathlu ac yn hyrwyddo newyddiaduraeth arbennig yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru, gan newyddiadurwyr, ffotograffwyr a gweithredwyr camera.