croeso

Gwobrau Cyfryngau Cymru 2022

Elusen y Newyddiadurwyr

Mae Gwobrau Cyfryngau Cymru yn awr wedi cau ar gyfer ceisiadau ac mae'r beirniadu ar y gweill. Cyhoeddir y rhestrau byrion ar y wefan hon ym mis Chwefror 2022.

 

Caiff y Gwobrau – y gellir gwneud cais iddynt yn rhad ac am ddim – eu cefnogi unwaith eto gan ein prif noddwr, Camelot, ac maent yn dathlu ac yn hyrwyddo newyddiaduraeth ragorol yng Nghymru – gwaith a gynhyrchwyd yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru, gan newyddiadurwyr, ffotograffwyr a gweithredwyr camera.

 

Cânt eu cyflwyno mewn seremoni yng ngwesty Mercure Holland House yng Nghaerdydd ar 25 Mawrth 2022 yng nghwmni’r cyflwynydd BBC Cymru Wales Lucy Owen a Jonathan Hill o ITV Cymru Wales.

 

Caiff Gwobrau Cyfryngau Cymru Elusen y Newyddiadurwyr eu trefnu gan Spencer David gyda chefnogaeth y prif noddwr, Camelot a llu o noddwyr eraill.

 

Cânt eu trefnu i godi arian ar gyfer yr elusen, sy’n helpu newyddiadurwyr a’u dibynyddion gyda chyngor, grantiau a mathau eraill o gymorth ariannol. I gael rhagor o wybodaeth am waith yr elusen, cliciwch yma.