croeso

Gwobrau Cyfryngau Cymru 2022

Elusen y Newyddiadurwyr

Mae Gwobrau Cyfryngau Cymru 2022 Elusen y Newyddiadurwyr bellach ar agor ar gyfer ceisiadau!

 

Rydyn ni’n chwilio am waith a fydd wedi ymddangos rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021. Caiff gwaith a gyhoeddwyd neu a ddarlledwyd rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Medi 2021 yn ymwneud â phandemig COVID yn UNIG ei dderbyn hefyd.

 

I wneud cais, ewch i’r dudalen Categorïau. Cliciwch drwodd i’r meini prawf ar gyfer y categori yr hoffech chi wneud cais iddo – bydd dolen ar ddiwedd y meini prawf yn mynd â chi i’r ffurflen gais.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 12 Tachwedd.

 

Caiff y Gwobrau – y gellir gwneud cais iddynt yn rhad ac am ddim – eu cefnogi unwaith eto gan ein prif noddwr, Camelot, ac maent yn dathlu ac yn hyrwyddo newyddiaduraeth ragorol yng Nghymru – gwaith a gynhyrchwyd yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru, gan newyddiadurwyr, ffotograffwyr a gweithredwyr camera.

 

Cânt eu cyflwyno mewn seremoni yng ngwesty Mercure Holland House yng Nghaerdydd ar 25 Mawrth 2022 yng nghwmni’r cyflwynydd BBC Cymru Wales Lucy Owen a Jonathan Hill o ITV Cymru Wales.

 

Caiff Gwobrau Cyfryngau Cymru Elusen y Newyddiadurwyr eu trefnu gan Spencer David gyda chefnogaeth y prif noddwr, Camelot a llu o noddwyr eraill.

 

Cânt eu trefnu i godi arian ar gyfer yr elusen, sy’n helpu newyddiadurwyr a’u dibynyddion gyda chyngor, grantiau a mathau eraill o gymorth ariannol. I gael rhagor o wybodaeth am waith yr elusen, cliciwch yma.